Presentation av oss

PAAfF8v6LikxA4mqp0uAWNQ8iGf8zTYWiYO1G2UER6sVi betraktas av vår professionella omgivning som pionjärer inom vårt område som har tagit ditt professionella rykte till en helt ny dimension. Efter att ha arbetat med ca 900 personer i företag som SAS, Volvo, Ericsson, Nordea och stora konsultföretag i flera olika länder, ser vi hur vi kan skapa mycket spännande resultat med en begränsad insats. Vi är idag representerade i Oslo, Köpenhamn och London. Vi har också givit ut två böcker i ämnet.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur du kan analysera och utveckla din i särklass viktigaste tillgång – ditt professionella rykte så berättar vi mer om det praktiska tillvägagångssättet. Vi arbetar idag, förutom på svenska också på engelska och norska.

Per Frykman    070 – 624 00 58   per@cfpu.se

Karin Sandin    070 – 562 42 64   karin@karinsandin.se